Skip to main content

GAČR Sídliště – Terénní výjezd


V rámci GAČR projektu „Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost“ jsme se vydali na terénní výjezd do Brna. Od pondělí 2. srpna do úterý 3. srpna jsme byly v Brně, kde se konečně fyzicky sešel celý projektový tým. Během dvou dnů se uskutečnily projektové meetingy, ale také exkurze na jedno z brněnských sídlišť (Bohunice), kde aktuálně probíhá kvalitativní výzkum (hloubkové rozhovory a zúčastněné pozorování). Setkali jsme se zde i se starostou!

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace