Skip to main content

Konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě


Dne 4. 6. 2015 se v Národní technické knihovně konala konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, která je jedním ze závěrečných výstupů projektu NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Na konferenci vystoupila řada předních odborníků z nejrůznějších institucí: Historického i Sociologického ústavu AV ČR, katedry Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze i Západočeské Univerzity v Plzni, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Českého statistického úřadu, katedry urbanismu a územního plánování z Českého vysokého učení technického v Praze, Institutu plánování a rozvoje Prahy či ze společnosti ArcData. Hlavními tématy konference byly historická prostorová a statistická data, vč. jejich využití v praxi, obyvatelstvo českých zemí ve 20. století a sociální proměny Prahy ve 20. století (podrobný program). Součástí konference byla i výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa a posterová sekce.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace