Teambuilding v Mělníku


Letos jsme se na teambulding vypravili do nedalekého Mělníku. První den jsme kromě pravidelné měsíční schůzky týmu a pár koordinačních schůzek stihli i procházku ke zdymadlu a po městě a večer zakončili u Němého medvěda. Druhý den proběhla nejen řada dílčích koordinačních schůzek (k atlasu, k financím, k jednotlivým článkům apod.), ale Petra Martin se podělili o poznatky z workshopu v rámci konference RGS-IBG v Londýně nejen o efektivních postupech psaní článků.  

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace