Skip to main content

Terénní výjezd do obce Dolní Břežany


V rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území se v dubnu v roce 2012 konal terénní výzkum na území obce Dolní Břežany. Za pomoci studentů z kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii bylo mapováno fyzické prostředí a vybavenost obce či se posuzovala současná a předpokládaná poptávka po službách. Rovněž se vymezovali tzv. přirozené oblasti, zatímco studenti je určovali přímo v Dolních Břežanech, členové URRlabu objížděli okolní spádové obce. Studenti si tak měli možnost v terénu vyzkoušet mapování, metodu pozorování i anketu.

Fotogalerie dokumentuje nejen samotné šetření v obci, ale rovněž různou rezidenční výstavbu v Dolních Břežanech.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace