Skip to main content

Workshop o prostorové mobilitě


V rámci projektu GAČR Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky se dne 4. června 2014 uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Diksutovány byly teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst, metodické problémy sledování migrace a dojíďky do škol a zaměstnání či nové metodické přístupy sledování prostorové mobility. Workshopu se zúčastnila řada specialistů na témata vázaná k prostorové mobilitě z akademické sféry i z oblasti zpracovatelů dat. 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace