Skip to main content

Kurz Analytik prostorových dat i letos!


I v tomo semestru se uskuteční kurz Analytik/analytička prostorových dat (Spatial Data Analyst). Letos ale naposledy zadarmo. Registrujte se!

Jedná se o intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod. Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech.

Časový harmonogram kurzu:

  • 17. 5. 2024
  • 24. 5. 2024
  • 31. 5. 2024
  • 7. 6. 2024
  • 14. 6. 2024

Ca vás čeká?

Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studující moderní mapovací nástroje (ArcGIS Field Maps) a budou instruováni, jak pořizovat panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen workshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra/portálu DataHub.
Více o kurzu najdete na webu Mapového a datového centra.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace