Skip to main content

Lidové Noviny: Drahé bydlení plní venkov „zelenými vdovami“


V pondělním (27. 9. 2021) vydání Lidových Novin vyšel článek věnující se tématu „zelených vdov“ s názvem: Drahé bydlení plní venkov ‚zelenými vdovami‘. Hromadný exodus z velkých měst má řadu úskalí, ve kterém se vyjadřuje také členka našeho výzkumného týmu Marie Horňáková.   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace