Skip to main content

Nový článek věnující se rezidenční mobilitě a startegiím suburbánních domácností v pozdějším věku


V minulých dnech vyšel v impaktovaném časopise Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography článek s názvem Retiring in the suburbs? Residential strategies in two Prague suburbs. Jeho autorkami jsou Nina Dvořáková a Marie Horňáková. Autorky se věnují analýze budoucí rezidenční mobility a strategií suburbánních domácností v pozdějším věku v Česku na základě provedeného dotazníkové šetření ve dvou pražských suburbánních obcích (n = 177). Z výsledků je patrné, že respondenti si byli vědomi, že s přibývajícím věkem se jejich stávající bydliště a obytné prostředí pravděpodobně stanou méně vyhovujícími. Přesto většina našich respondentů neuvažovala o stěhování. Spíše než stěhování v rámci suburbíí nebo jejich úplné opuštění, využívali různé asimilační strategie pro přizpůsobení svého bydlení.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace