Skip to main content

Nový volitelný předmět Spatial Data Science v sociální geografii


Od zimního semestru 2023/2024 bude otevřen nový volitelný předmět Spatial Data Science v sociální geografii. Ten zavádí do výuky studentů geografie data science (datovou vědu) a výpočetní analýzu s využitím open source nástrojů napsaných v programovacím jazyce Python. Předmět poskytuje studentům s malou nebo žádnou předchozí zkušeností s programováním základní kompetence v oblasti spatial data science (SDS). Zahrnuje:
  • Rozšíření jejich statistické a numerické gramotnosti.
  • Seznámení se základními principy programování a nejmodernějšími výpočetními nástroji pro SDS.
  • Představení uceleného přehledu hlavních metodik, které má geograf v oblasti prostorových dat k dispozici, a vybudování intuice, jak a kdy je lze použít.
  • Zaměření na reálné aplikace těchto technik v kontextu sociální geografie.
  • Kurz se zaměřuje na data, která se obvykle používají v sociální geografii, ale jeho použitelnost se neomezuje pouze na sociální geografii. V praxi pracuje spíše s vektorovými daty než s rastry (i když i těmi se trochu zabývá) a často s daty zachycujícími různé aspekty lidského života. Koncepty spatial data science jsou však univerzální.

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

  • Prokázat porozumění pokročilým konceptům spatial data science a používat otevřené nástroje pro analýzu prostorových dat.
  • Porozumět motivaci a vnitřní logice hlavních metodických přístupů SDS.
  • Kriticky zhodnotit vhodnost konkrétních technik, co mohou nabídnout a jak mohou pomoci odpovědět na geografické otázky.
  • Použít několik technik prostorové analýzy a interpretovat výsledky v procesu přeměny dat na informace.
  • Samostatně pracovat s nástroji SDS s cílem získat cenné poznatky, když se setkají s novým souborem dat.
Více informací naleznete v SIS. S dotazy se obracejte na garanta předmětu (martin.fleischmann@natur.cuni.cz).

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace