Skip to main content

Podzimní teambuilding


Rok se s rokem sešel a opět jsme „vyrazili“ na teambuilding. Tentokrát jsme nejeli daleko a zůstali v Praze.

Nejdříve jsme šli na výstavu „Praha zítra? Město a řeka“ do pražksého CAMPu. Výstava představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Škála představovaných projektů začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v ČR, Rohanský park, který spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou, či komplexní proměna Trojské kotliny. Dále představuje projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie. Součástí výstavy je také model řeky v měřítku 1 : 1 000, který se nachází na podlaze a pod paprsky UV světla se dokáže před očima návštěvníka proměnit v mapu pražského vodstva. V doplňující projekci je možné se dozvědět podrobnosti a kontext všech chystaných projektů.  A poté jsme se šli podívat na nově otevřenou lávku „HolKa“. Celý teambuilding jsme samozřejmě zakončili dobrým jídlem!   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace