Pražská předměstí – databáze statistických a prostorových dat


Cílem první etapy projektu NAKI Pražská předměstí bylo zdokumentovat a zpřístupnit stará, poškozená, obtížně dostupná (i) statistická data o vývoji obyvatelstva, jeho demografické a sociokulturní struktuře a (ii) vytvořit nová prostorová GIS data (shp vrstvy, geodatabáze) pro období vývoje Prahy a jejích předměstí v období industrializace (od poloviny 19. století po vznik Velké Prahy) a zpracovat je do formy dvou specializovaných veřejných databází.

Jak probíhala tvorba databáze statistických dat?

  • Data získaná z různých statistických publikací byla sjednocena do jednotného formátu
  • Byl jim přiřazen kód příslušné územní jednotky tak, aby statistická data mohla být propojena s vrstvami prostorových dat
  • Byl vytvořen kódy pro jednotlivé ukazatele

Výsledná databáze statistických dat obsahuje také přehled jednotlivých atributů (tedy údajů o jednotlivých ukazatelích a publikacích, ze kterých byla data získána).

Databáze je členěna do jednotlivých souborů na základě roku, ke kterému se daná data vztahují, ke každému souboru jsou zpracována také metadata.

Celkem databáze obsahuje sadu pěti datových souborů pro roky 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910.

Databáze osahuje statistické údaje o počtu domů, bytů a struktuře obyvatelstva (pohlaví, věk, místo narození, náboženství, rodinný stav, jazyk a gramotnost).

Jak probíhala tvorba geodatabáze prostorových dat?

  • Základ geodatabáze tvořilo vymezení katastrálních území Prahy v tehdejších hranicích vztaženým k rokům 1840, 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910.
  • Nejdříve došlo k seskupení podkladových map časově blízkých pro roky cenzů.
  • Následovalp georeferencování skrze vhodné referenční body.
  • Následně se přistoupilo k samotné vektorizaci.
  • Po vytvoření prostorové vrstvy byly katastrům Prahy v atributové tabulce přiděleny unikátní číselné kódy umožňující jejich identifikaci a zároveň přiřazení statistických dat z databáze.

Geodatabáze (formát gdb) obsahuje jak prostorová data administrativního členění Prahy, tak statistické údaje.

Ke stažení jsou i detailní metadata všech vrstev obsahující mj. doplňující kartografické informace nebo zdroje podkladových map.

Statistická i prostorová data jsou nyní volně ke stažení!!!

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace