Skip to main content

Pro studenty: Kurz 4EU+ Urban Regulations and Political Memory


„Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS” je mezinárodní interdisciplinární kurz pořádaný čtyřmi členskými univerzitami 4EU+: Univerzita ve Varšavě, Univerzita v Miláně, Univerzita Karlova a Univerzita Sorbonna v rámci společné vzdělávací nabídky 4EU+ v akademickém roce 2023/2024. Klíčovými tématy kurzu jsou hnací síly městských změn, rozvoj chytrých měst a interdisciplinární metodologie městských studií. Kurz vzniká jako součást vzdělávacího projektu, který se zabývá změnami podmínek rozvoje městských inteligentních měst v Polsku, Itálii a Česku, a to podle tří dimenzí: minulosti (historie), současnosti (právo) a budoucnosti (geografie). Důraz je kladen na integrovaný a interdisciplinární přístup, který má studentům pomoci pochopit složitost nových městských center, v nichž musí rozvoj nemovitostí koexistovat s ochranou životního prostředí a s historií a dědictvím místní komunity. Kurz povede interdisciplinární tým historiků, právníků, geografů a odborníků na pedagogické vědy.

Jak se přihlásit?

  • Studenti budou vybráni na základě jejich životopisu a motivačního dopisu. Termín pro zaslání dokumentů je 22. září 2023. Životopis a motivační dopis je třeba zaslat v jednom dokumentu PDF na adresu unread@wpia.uw.edu.pl.
  • Název souboru by měl obsahovat jméno uchazeče (příjmení_jméno.pdf) a předmět e-mailu by měl být „nábor UNREAD+“.
  • V motivačním dopise by měly být uvedeny cíle a motivace studentů k účasti na kurzu. Motivační dopis by neměl přesáhnout 1 000 znaků.

Zjistěte více o kurzu.

Podívejte se na detailní rozvrh (náplň hodin).

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace