Skip to main content

Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza


Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Označení projektu

TL01000170

Doba řešení

2018 - 2020

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Boris Burcin

Tomáš Kučera

 • Projekt má dva aplikační garanty. Prvním je Středočeský kraj, který je dalším účastníkem projektu a je přímo zapojen jako partner projektu.  Středočeský kraj   se aktivně podílí na realizaci projektu a průběžně zpřesňuje výslednou podobu výstupů projektu tak, aby byly dobře prakticky využitelné. Druhým aplikačním garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je potenciálním uživatelem všech plánovaných výsledků.

 • Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro efektivní plánování a správu územních celků hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci projektu bude realizováno 16 specializovaných map, populační prognózy Prahy a Středočeského kraje, demografická kalkulačka pro obce Středočeského kraje, 2 vrstvy dat pro využití v GIS. Výsledky budou dosaženy nejpozději do roku 2020. Originální a inovativní je zakomponování migrační složky do populační prognózy a GIS analýza dat mobilních operátorů pro monitoring reálných populací.

  Projekt má dva aplikační garanty. Prvním je Středočeský kraj, který je dalším účastníkem projektu a je přímo zapojen jako partner projektu.  Středočeský kraj   se aktivně podílí na realizaci projektu a průběžně zpřesňuje výslednou podobu výstupů projektu tak, aby byly dobře prakticky využitelné. Druhým aplikačním garantem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je potenciálním uživatelem všech plánovaných výsledků.

  Na úrovni kraje (Středočeský kraj) budou výsledky využity pro aktualizaci stěžejního územně-plánovacího dokumentu (Zásad územního rozvoje Středočeského kraje) a jako významný dokument pro rozšíření územně-analytických podkladů. Výsledky mohou být využity ve strategických a rozvojových plánech středočeských měst a obcí i v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde podobný podklad doposud schází a dalších krajských dokumentů (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji).

 • TL01000170-V001 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem) – Sada specializovaných map:

  • JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a základní školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a mateřské školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • JÍCHOVÁ, J., OUTRATA, D., NEMEŠKAL, J. (2019): Vývoj bytové výstavby ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2019): Zdrojové oblasti migrace ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2019): Věková struktura obcí ve středních Čechách 2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • KLSÁK, A., KŘÍŽKOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2019): Rozmístění cizinců ve středních Čechách 2018. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

  TL01000170-V002 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem):

  • FRYDRYCH, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2020): Reálná noční populace v katastrálních územích Prahy a v obcích Středočeského kraje. Specializovaná mapa.  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • NEMEŠKAL, J. (2020): Dopolední mobilita obyvatelstva ve středních Čechách 2018. Specializovaná mapa.   Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Čas strávený v Praze obyvateli obcí středních Čech 2019. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Pracovní příležitosti ve středních Čechách 2019. Specializovaná mapa. Univerzita Karlovy, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

  TL01000170-V003 (O – ostatní výsledek) – Geodatabáze:

  • OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J.: (2018): Typologie obcí Středočeského kraje. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (shp vrstva dat pro využití v GIS – ke stažení zde, metadata ke stažení zde)
  • OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A.: (2018): Zóny rezidenční suburbanizace. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (shp vrstva dat pro využití v GIS – ke stažení zde, metadata ke stažení zde)

  TL01000170-V004 (O – ostatní výsledek) – Populační prognóza Středočeského kraje do roku 2050:

  • BURCIN, B., KUČERA, K., KURANDA, J. (2020): Prognóza vývoje obyvatelstva Středočeského kraje na období 2019-2050. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Praha, s. 19. Kompletní text ke stažení zde.

  Při sestavení prognózy Středočeského kraje byla použita klasická kohortně-komponentní metoda, jejíž princip spočívá v pojímání procesu demografické reprodukce jako souhrnného procesu tvořeného čtyřmi relativně autonomními dílčími procesy neboli složkami reprodukce: porodností (plodností), úmrtností, imigrací a emigrací. Výchozí pohlavní a věkové struktura obyvatelstva Středočeského kraje byla převzata z oficiálních bilancí obyvatelstva. Další potřebné demografické údaje, konkrétně počet a struktura zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých podle pohlaví a věku stejně jako počet a struktura živě narozených podle věku matky za jednotlivé roky období 2001-2018 byly převzaty z běžné evidence demografických událostí zpracovávané orgány státní statistiky.

  Střední varianta prognózy (Obr. 1) představuje nejpravděpodobnější trajektorii sledovaného vývoje středočeské populace. Vysoká a nízká varianta pouze vymezují realistické rámce budoucího vývoje. V celém období prognózy počet obyvatel Středočeského kraje s krajní pravděpodobností dynamicky poroste. Růst populace Středočeského kraje bude součástí pokračující koncentrace obyvatelstva do metropolitní oblasti. Podle našich aktuálních prognostických výstupů by populační velikost obou krajů tvořících tuto oblast měla v nadcházejícím jedenáctiletém období, do konce roku 2030, dohromady vzrůst reálně asi o jednu šestinu a do roku 2050 celkově o více než dvě pětiny  výchozího stavu. Přitom růst počtu obyvatel Hl. m. Prahy by měl být zhruba o pětinu dynamičtější v porovnání s růstem početního stavu obyvatelstva Středočeského kraje. Tento populační růst bude z větší části založen na externích zdrojích, především na stěhování obyvatelstva z jiných krajů republiky.

  TL01000170-V005 (O – ostatní výsledek) – Demografická kalkulačka obcí Středočeského kraje: 

  • BURCIN, B., KUČERA, K., KURANDA, J. (2020): Populační kalkulátor – Odhad důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v obcích Středočeského kraje. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Praha. Dostupné online na populacnikalkulacka.cz

  TL01000170-V006 (O – ostatní výsledek) – Populační prognóza Prahy do roku 2050 

  • BURCIN, B., KUČERA, K., KURANDA, J. (2020): Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva Hlavního města Prahy na období 2020-2050. Východiska, předpoklady a základní výsledky prognózy. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Praha, 18 s. Kompletní text ke stažení zde.

  TL01000170-V007 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem) – Sada specializovaných map:

  • OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace 2016. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2018): Typologie obcí Středočeského kraje 2018. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Migrace obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.
  • DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2018): Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

    TL01000170-V008 (Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem) – Sada specializovaných map:

  • NEMEŠKAL, J. (2020): Mobilita obyvatelstva v nouzovém stavu v obcích Česka na jaře 2020. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/realne-populace.

    Metodika:

   Workshop:

  • POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Workshop o možnostech využití dat mobilních operátorů. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 5. prosince 2018.

   Webová stránka projektu:

  • KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza. Webová stránka projektu.

   Výzkumná zpráva (zpráva o plnění cílů):

  • OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018. Výzkumná zpráva. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 22 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace