Skip to main content

Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

404/10/0523

Doba řešení

2010 - 2013

Hlavní řešitel/ka

Jana Temelová

Externí řešitelé

Netrdová P.

 • Hlavním cílem projektu je zhodnotit sociální deprivaci v městském prostředí na základě kombinace objektivní a subjektivní dimenze. Ačkoliv některé dílčí studie posuzují širší území  České republiky, hlavní oblast, na kterou je výzkum sociální deprivace zaměřen, představuje Pražský metropolitní region.

  V první fázi projekt identifikuje různé formy sociálně deprivovaných lokalit v Pražském metropolitním regionu. Identifikace je prováděna na základě statistické analýzy dat o sociálním a fyzickém prostředí lokalit a expertního posouzení územního rozložení sociální deprivace klíčovými aktéry v rozvoji města. V urbánním prostředí lze identifikovat různé dimenze sociální deprivace a s ní korespondující prostorové formy, zvláštní pozornost je proto věnována lokalitám s vícenásobnou deprivací a s nižší kvalitou života.
  V druhé fázi projekt hodnotí vztah mezi obyvateli a jejich každodenním rezidenčním prostředím ve vybraných deprivovaných lokalitách. V této fázi výzkumu je využita kombinace analýzy dat na mikroúrovni s šetřením vnímání obyvatel lokalit. Vnější pohled klíčových aktérů na deprivované lokality je tak doplněn percepcí obyvatel žijících uvnitř těchto čtvrtí.
  Konfrontace objektivního a subjektivního hodnocení a sestrojení indexu sociální deprivace pro české prostředí, který dosud neexistuje, znamená prohloubení dosavadních poznatků ve studiu sociální deprivace. Významným výsledkem je rovněž předání výsledků základního výzkumu do praxe.

 • Cílem projektu je zhodnotit sociální deprivaci v městském prostředí na základě kombinace objektivní a subjektivní dimenze. Po identifikaci různých forem deprivovaných lokalit v Pražském metropolitním regionu bude analyzován vztah obyvatel a jejich každodenního rezidenčního prostředí v identifikovaných lokalitách.

 • Výstava:

  Ve dnech 22. 10. až 28. 11. 2013 se konala výstava “ Sociální deprivace v městském prostředí „. Zájemci ji měli možnost shlédnout v předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze . Více informací naleznete zde . Podrobné informace o výstavě Vám rovněž poskytne PhDr. et Mgr. Eva Novotná , (eva.novotna@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 355) nebo RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. (jana.jichova@natur.cuni.cz, telefon: 221 951 970). Nekomerčním institucím nabízí organizátoři možnost zapůjčení výstavy.

  Výstava byla v první polovině roku 2014 instalována na Krajském úřadě Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje (více info zde ).

  Workshop:

  Diskuse u kulatého stolu, Přírodovědecká fakulta UK, Praha (7. 12. 2011)

  • Sociální deprivace: možnosti měření – diskuse s odborníkyo různých způsobech měření úrovně deprivace, volbě indikátorů a způsobu konstrukce indexů deprivace

  Specializované mapy:

  Na stránkách atlasobyvatelstva.cz byly zveřejněny vybrané mapy indexu vícenásobné deprivace. Zatím jsou k dispozici mapy i doprovodné analytické texty na příkladu dimenze fluktuace za Česko a Prahu.

 • Kvalita života, Liberec (4. – 5. 12. 2013)

  • Příspěvek – Ouředníček, M., Špačková, P., Netrdová, P.: Index sociální deprivace v České republice
  • Prezentace vybraných posterů z výstavy Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze

  Město a Domov, Brno (7. – 9. 11. 2013)

  • Příspěvek – Pospíšilová, L., Špačková, P., Kůsová, T.: Co děláme doma? Aktivity spojené s domovem v genderové perspektivě
  • Příspěvek – Přidalová, I., Ouředníček, M.: Nové podoby rezidenční mobility? příklad ruského etnika v Praze
  • Příspěvek – Svobodová, H., Pergl, O., Jíchová, J., Temelová, J.: vrchlického sady: místo střetávání, či místo setkávání?

  CATference, Tbilisi, Georgia (9. – 14. 9. 2013)

  • Příspěvek – Ouředníček, M.: Long-term changes in the socio-spatial differentiation of the Prague urban region 1921-2011

  ENHR, Tarragona, Spain (19. – 22. 6. 2013)

  • Příspěvek – Ouředníček, M.: Decline and Regeneration of Urban Residential Areas in Time of Crisis the Case Study of the Czech Republic

  AAG Annual Meeting, Los Angeles, USA  (8. – 13. 4. 2013)

  • Příspěvek –  Jíchová, J., Novák, J.:  The Spatial Distribution of Crime in the Czech Republic in the context of Western Countries

  Research seminar „Mobility, Segregation and Neighbourhoods‘ change“, Tartu, Estonia (14.-15.3. 2013)

  • Příspěvek – Ouředníček, M., Špačková, P., Pospíšilová, L.: Social Environment within the Post-socialist City: Approaches and Methods

  RGS-IBG Annual Conference, Edinburgh, GB (3. – 5. 7. 2012)

  • Příspěvek – Ouředníček, M., Temelová, J., Jíchová, J.: Perceived and Measured Areas of Social Deprivation: The Case of Prague

  AAG Annual Meeting, New York, USA (24. – 28. 2. 2012)

  • Příspěvek –  Pospíšilová, L., Jíchová, J.:  Socially Deprived Localities in Views of Key Urban Actors: The Example of Prague

  Třetí město, Brno (4. – 5. 11. 2011)

  • Příspěvek –  Jíchová, J., Temelová, J., Novák, J.: Bezpečný život v suburbiích? Vnímání kriminality a bezpečnosti v nových rezidenčních lokalitách v zázemí Prahy

  CAT, 4th Workshop, Bucharest, Romania (14. – 17. 9. 2011)

  • Příspěvek- Jíchová, J., Temelová, J., Novák, J.:  Safe Life in Suburbs? The Perception of Crime and safety in the New Suburban Communities in Prague

  Doktorandský workshop „Geografický výzkum v České republice“, Brno (16. 9. 2011)

  • Příspěvek – Pospíšilová, L.: Místo – lidé – rytmus

  AAG Annual Meeting, Seattle, USA (12. – 16. 4. 2011)

  • Příspěvek –  Dvořáková, N.; Puldová, P.; Kopečná, M: Residential Satisfaction in Suburbia: the case of Prague

  RGS-IBG Annual Conference, London, GB (31. 8. – 3. 9. 2010)

  • Příspěvek – Dvořáková, N.; Temelová, J.: Does Urban Revitalization Deteriorate the Residential Satisfaction of Elderly People in Central and Inner City? The Case of Transforming Neighbourhoods in Post-Socialist Prague
  • Příspěvek – Jíchová, J.; Temelová, J.: Crime patterns and perceptions in transforming neighbourhoods of post-socialist Prague

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace