Skip to main content

Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno – Kročehlavy


Doba řešení

2007 - 2007

Hlavní řešitel/ka

Jana Temelová


Anotace

Úkolem studie je posouzení demografického vývoje a jeho dopadů, vypracování sociologické a socioekonomické analýzy, zhodnocení residenčního prostředí a stavu životního prostředí na sídlišti Kročehlavy v Kladně.

 • Úkolem studie je posouzení demografického vývoje a jeho dopadů, vypracování  sociologické a socioekonomické analýzy, zhodnocení residenčního prostředí a stavu životního prostředí na sídlišti Kročehlavy v Kladně.

  Cílem studie bylo shromáždit podkladové materiály a vyhodnotit současný stav sociálního a fyzického prostředí na sídlišti Kladno-Kročehlavy, které představuje jedno z největších sídlišť ve Středočeském kraji. Zároveň jsou v analýze zvažována rizika dalšího vývoje sídliště s ohledem na demografické stárnutí místního obyvatelstva, možnou degradaci fyzického i sociálního prostředí a funkční vybavenost území.

  1. Vymezení a základní charakteristika území

  2. Analýza demografického vývoje území a jeho dopadů

  – vývoj počtu obyvatel (přirozená měna a migrace)

  – vývoj věkové struktury

  3. Sociologická analýza území

  – vývoj vzdělanostní struktury

  – vybavenost domácností

  – zhodnocení problematiky Romů a sociálně slabých

  – zhodnocení sociálních problémů lokality – kriminalita, delikvence, sociální vyloučení

  – zhodnocení vybavenosti základní infrastrukturou

  4. Socioekonomická analýza území

  – vývoj míry nezaměstnanosti

  – ekonomická aktivita obyvatelstva

  – sociální dávky

  5. Analýza residenčního prostředí

  – struktura a stáří zástavby

  – kvalita obytného prostředí, veřejných prostor a bytového fondu

  – zhodnocení úrovně cen nemovitostí

  6. Analýza stavu životního prostředí

 • TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně. Výzkumná zpráva pro Středočeský kraj. Praha.

  Studie přináší komplexní pohled na demografické, sociální, ekonomické a architektonické charakteristiky sídlištního prostředí, poukazuje na střety sociálních skupin na sídlišti i závažné problémy vnímané místním obyvatelstvem. V závěru obsahují jednotlivé kapitoly shrnutí stěžejních zjištění a doporučení dalšího postupu. Studie vychází z detailních údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 2001, unikátních statistik za jednotlivé domy sídliště a především rozsáhlé terénní práce.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace