Skip to main content

Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1


Doba řešení

2007 - 2009

Hlavní řešitel/ka

Jana Temelová

Externí řešitelé

Macešková D.

 • Analýza dlouhodobých trendů v oblasti tzv. „vybydlování“ Prahy 1 a doporučení optimálních kroků ke zlepšení kvality života a atraktivity pro bydlení v Praze 1.

 • Dílčí cíle

  Cílem studie je zhodnocení demografických a migračních trendů na území Prahy 1, analýza struktury obyvatel a kvality života lidí bydlících v městské části Praha 1.

  1. Vývoj počtu obyvatel

  – dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

  – odhad rozdílu mezi trvale hlášeným a skutečně bydlícím obyvatelstvem

  – analýza migrace a přirozené měny

  2. Vývoj struktury obyvatel

  – vývoj věkové a vzdělanostní struktury

  – vývoj struktury obyvatel podle rodinného stavu

  – vývoj struktury domácností

  – počet a struktura cizinců

  3. Struktura domovního fondu

  – vývoj počtu trvale obydlených bytů a domů

  – nová bytová výstavba

  – struktura a cenová úroveň bytového fondu

  – struktura funkčního využití objektů vmodelových územích

  4. Kvalita života obyvatel

  – analýza přirozených faktorů podporujících komfort bydlení vMČ P1

  – zhodnocení vybavenosti a dostupnosti služeb denní potřeby pro různé skupiny lidí

  – zhodnocení spokojenosti obyvatel sbydlením vlokalitě a dostupností služeb

  – identifikace skupin obyvatel somezenou dostupností služeb

  – zhodnocení vlivu snížené bezpečnosti (kriminalita, bezdomovci, drogová scéna)

  – zhodnocení vlivu špatného životného prostředí

  – analýza fluktuace a stabilizace obyvatelstva

  5. Možnosti přilákání a stabilizace obyvatel

  – zamyšlení nad budoucím vývojem obyvatelstva městské části

  – možnosti přilákání a stabilizace vybraných skupin obyvatel

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace