Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Označení projektu

427611

Doba řešení

2011 - 2012

Hlavní řešitel/ka

Josef Mareš

  • Suburbánní rozvoj v České republice je charakteristický velkou rozptýleností vznikající zástavby. Důsledky dosavadního rozvoje i zkušenosti ze zahraničí přitom naznačují, že pokračování nekompaktního rozvoje může vyvolat nadměrné sociálně-ekonomické náklady a vést k degradaci přírodního prostředí. Jednou z alternativních forem suburbánního rozvoje prosazovanou v zahraničí je koncentrace územního rozvoje v menším množství plošně rozsáhlejších lokalit obsluhovaných kvalitní (zpravidla kolejovou) hromadnou dopravou (Transit Oriented Development).

    Navrhovaný projekt si klade za cíl porovnat výhody kompaktního rozvoje oproti rozvoji nekompaktnímu. Porovnání bude probíhat formou analýzy změn využití území, analýzy dostupnosti služeb a dopravní analýzy v modelové oblasti. V prvním roce projektu bude zpracován teoretický rámec projektu, vyhotoveno přesné vymezení řešené oblasti a realizována analýza změn využití území. V druhém roce projektu bude zpracována analýza dostupnosti služeb, dopravní analýza a provedena závěrečná syntéza.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace