Skip to main content

Vymezení funkčního území Pražské metropolitní oblasti pro potřeby uplatnění integrovaných teritoriálních investic


Doba řešení

2019 - 2020

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Hampl M.

 • Cílem projektu je vymezit Pražskou metropolitní oblast pro potřeby Integrovaných teritoriálních investic, nového nástroje územních strategií Evropské unie pro programové období 2014-2020. Jejich funkcí je realizace strategických projektů v oblastech školství, životního prostředí a dopravy v metropolitních oblastech za využití zdrojů z několika operačních programů dohromady.   

  Pro vymezení byly uplatněny metody, které jsou dlouhodobě předmětem vědecké práce Urbánní a regionální laboratoře a prof. Hampla. Založeny jsou na základě různých zdrojů statistických dat (SLDB, migrační data, data bytové výstavby a polohová data mobilních operátorů), což přispívá k zachycení krátkodobých a dlouhodobých vazeb Prahy a jejího zázemí. Za využití těchto metod byly definovány čtyři dílčí metropolitní regiony. Ty byly následně analyzovány a byl stanoven výsledný region představující Pražskou metropolitní oblast.

  Další dílčí část představovala socioekonomická analýza vymezeného území, která se skládala z kvantitativní analýzy dat a SWOT analýzy. Za využití deseti strukturovaných rozhovorů s klíčovými osobami v oblastech územního plánování, místní správy a životního prostředí byly vymezeny konkrétní problémy, které brání dalšímu rozvoji území. Následně byly vymezeny potřeby, jejichž naplnění by mělo vést ke kvalitativnímu rozvoji Pražské metropolitní oblasti.

 • DC01 Analýza přístupů ve vymezování metropolitních oblastí

  DC02 Metodika vymezení Pražské metropolitní oblasti

  DC03 Sociogeografická analýza území Pražské metropolitní oblasti

  DC04 Analýza problémů Pražské metropolitní oblasti

  DC05 Analýza potřeb Pražské metropolitní oblasti

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace