Skip to main content

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2012

Název publikace/Name

Analýza aktérů suburbánního rozvoje

Citace/Citation

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje. Suburbanizace.cz.

Abstrakt/Abstract

Cílem analýzy je zmapování průběhu a mechanismů procesu nové suburbánní výstavby a identifikace rolí klíčových aktérů, kteří do něj zasahují, jejich možností, práv a omezení v nakládání s krajinou a osídlením. Vzhledem k regionální variabilitě v přístupu jednotlivých činitelů územního rozvoje jsou profily doplněny o příklady vybraných lokalit, kde konkrétní aktivity jednotlivých aktérů rozvoje vedly k vyváženému rozvoji území v zázemí velkých měst anebo naopak znamenaly negativní dopady na životní prostředí lokalit.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace