Skip to main content
Autoři/Authors

Klára Šustrová

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Analýza migračního chování uvnitř obyvatel Prahy

Citace/Citation

ŠUSTROVÁ, K. (2010): Analýza migračního chování uvnitř obyvatel Prahy. In: Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B. (eds.): Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova Universita.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace