Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2006

Název publikace/Name

Analýza regionální dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů

Citace/Citation

MACEŠKOVÁ, M. (2006): Analýza regionální dopadů fiskální politiky v ČR: příklad veřejných investičních výdajů. In: Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Brno, Masarykova Univerzita, s. 157-165.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace