Skip to main content
Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2005

Název publikace/Name

Analýza regionálních dopadů fiskální politiky: obecné problémy a příklad České republiky

Citace/Citation

MACEŠKOVÁ, M. (2005): Analýza regionálních dopadů fiskální politiky: obecné problémy a příklad České republiky. Praha, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, diplomová práce, 143 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace