Skip to main content

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2016

Název publikace/Name

Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany

Citace/Citation

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Obec a finance, 21, č. 1, s. 56-57.

Abstrakt/Abstract

V posledních letech se stále více diskutuje otázka energetické bezpečnosti, strategického plánování energetiky a budoucnosti jaderné energetiky na národní i evropské úrovni. Relativně menší pozornost je věnována roli jaderných elektráren jakožto důležitých ekonomických subjektů lokálního a regionálního rozvoje a jejich vlivu na utváření místních sociálních a ekonomických podmínek. Cílem článku je posoudit význam výstavby, dosavadního a především předpokládaného budoucího provozu Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) pro své okolí. Toto území přitom dlouhodobě patří mezi ekonomicky slabší regiony na tzv. vnitřní periferii (Musil, Müller 2008). Text článku se opírá o výsledky projektu Technologické agentury ČR, který řešili odborníci z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace