Autoři/Authors

Martin Ouředníček

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2002

Název publikace/Name

Čas a prostor v geografii

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Čas a prostor v geografii. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 1-4.

Abstrakt/Abstract

Následující text se zabývá využitím dvou okrajových geografických přístupů ve výuce zeměpisu na střední škole – tzv. behaviorální a časoprostorovou geografií. Oba přístupy jsou vhodným doplňkem tradiční regionální, fyzické a sociální geografie.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace