Skip to main content
Autoři/Authors

Jakub Novák

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2004

Název publikace/Name

Časoprostorová mobility obyvatel a strukturované prostředí metropolitní oblasti

Citace/Citation

NOVÁK, J. (2004): Časoprostorová mobility obyvatel a strukturované prostředí metropolitní oblasti. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. [magisterská práce]

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace