Skip to main content
Autoři/Authors

Petra Špačková

Zelendová S.

Kategorie/Category

Sborník

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Charakter sociálního prostředí v lokalitách nové bytové výstavby – srovnání vnitřního města a suburbia

Citace/Citation

PULDOVÁ, P., ZELENDOVÁ, S. (2009): Charakter sociálního prostředí v lokalitách nové bytové výstavby - srovnání vnitřního města a suburbia. Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků. CD, nečíslováno.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace