Skip to main content

Autoři/Authors

Adam Klsák

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí

Citace/Citation

KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 121 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace