Autoři/Authors

Adam Klsák

Ivana Křížková

Přidalová I.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám?

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy, 28, č. 3, s. 34-37.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace