Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám?

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy, 28, č. 3, s. 34-37.

Abstrakt/Abstract

Migrace ze zahraničí je v Česku stále poměrně novým jevem. I přes relativně nízký podíl cizinců na české populaci má z jejich přítomnosti podstatná část obyvatelstva obavy. Ty mohou pramenit z kombinace nedostatku vlastních zkušeností s cizinci a jejich mediálního obrazu. Článek zjišťuje, nakolik se toto vnímání cizinců veřejností naplňuje ve vybraných lokalitách s jejich výraznou koncentrací.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace