Kategorie

WoS a SCOPUS

Rok publikace

2020

Název publikace

Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague

Citace

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 35, s. 807-827.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace