Autoři/Authors

Kristýna Benáčková

Petr Dušek

Jan Chalupa

Martina Jílková

Zuzana Kopecká

Ivana Přidalová

Martin Riška

Jan Roháč

Michal Rosol

Miroslav Uhrinčať

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2012

Název publikace/Name

Dolní Břežany: projevy suburbanizace a vybavenost obce

Abstrakt/Abstract

Závěrečná zpráva hodnotící projevy suburbanizace a vybavenost obce Dolní Břežany vznikla na základě práce studentů předmětu Metody terénního výzkumu v sociální geografii v letním semestru 2012. Cílem práce je analyzovat dopady suburbanizace na obec Dolní Břežany a na základě poznatků a informací nabytých v rámci analýzy dostupných dat a následného terénního výzkumu se pokusit nastínit budoucí vývoj obce. Mapování zastavěného území obce v terénu pak kromě zpracovávání statistických dat předcházel také průzkum cen nemovitostí a analýza internetového fóra obyvatel obce.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace