Skip to main content

Autoři/Authors

Kristina Dragounová

Jan Elstner

Jana Hrbková

Veronika Jindrová

Ondřej Kubíček

Jana Rozmanová

Veronika Syrovátková

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2014

Název publikace/Name

Dopady jaderné elektrárny Dukovany na kvalitu života v sousedních obcích (Dukovany, Rouchovany, Slavětice)

Abstrakt/Abstract

V rámci realizovaného výzkumu byl zkoumán dopad Jaderné elektrárny Dukovany na kvalitu života v sousedních obcích. Konkrétně se jednalo o obce Dukovany, Rouchovany a Slavětice, nacházející se v těsné blízkosti EDU. Dílčími oblastmi, jimž se výzkum věnoval, byly občanská vybavenost, infrastruktura, bezpečnost, dopravní dostupnost, kulturní a sportovní vyžití.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace