Skip to main content

Autoři/Authors

Jan Cejpek

Denisa Edelmanová

Pavel Frydrych

Petr Klíma

Barbora Krátošková

Magdalena Pechová

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Dopady rozšiřování závodu Škoda Kvasiny na region Rychnov n. Kněžnou Případová studie Solnice

Abstrakt/Abstract

Práce pojednává o výzkumu, který byl proveden v rámci předmětu metody terénního výzkumu v sociální geografii. Výzkum probíhal v blízkosti Rychnova n. Kněžnou, o kterém se v poslední době začalo velmi mluvit v různých mediích (viz 1. kapitola). Jeho širším rámcem bylo zadání studie, kterou si nechává zpracovat Královehradecký kraj a na které se podílí i Urbánní a regionální laboratoř z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Tato studie má zkoumat územní dopady rozšiřování výroby v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny – Rychnov n. Kněžnou. My jsme se v našem výzkumu zaměřili primárně na území obce Solnice, ve které jsme provedli pozorování denních rytmů, dále jsme sledovali intenzitu dopravy a také jsme provedli malé dotazníkové šetření mezi provozovateli služeb v Solnici. V první kapitole je přehled mediálních zpráv z posledních let. Druhá kapitola se věnuje denním rytmům celého sledovaného území (území vymezené zadáním studie). Denní rytmy byly zjišťovány pomocí lokalizačních dat mobilních telefonů. Ve třetí kapitole se také zabýváme denními rytmy, ale metodou pozorování a pouze na území obce Solnice. Čtvrtá kapitola naší výzkumné zprávy popisuje sledování intenzity dopravy, které také proběhlo pouze v Solnici. Poslední kapitola se zabývá dotazníkovým šetřením. Protože se náš výzkum skládal z několika dílčích výzkumů, je metodika výzkumu popsaná na začátku každé kapitoly.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace