Skip to main content
Autoři/Authors

Jiří Nemeškal

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2020

Název publikace/Name

Dopolední mobilita obyvatelstva ve středních Čechách 2018

Citace/Citation

NEMEŠKAL, J. (2020): Dopolední mobilita obyvatelstva ve středních Čechách 2018. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace