Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií

Citace/Citation

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 24-25.

Abstrakt/Abstract

Proces suburbanizace s sebou přináší změny ve fyzickém i sociálním prostředí obcí. Často jsou v této souvislosti zmiňovány zejména dopady suburbánního vývoje spojené s proměnou urbanistické struktury a architektonického rázu sídel, s dopravními problémy, nebo s riziky pro přírodní prostředí a krajinu. Významnými jsou však i důsledky tohoto procesu, které jsou spojeny s proměnou sociální a demografické struktury obyvatelstva zázemí měst. Nově příchozí se od dosavadních obyvatel totiž odlišují svým věkem, rodinnou situací, dosaženým vzděláním či ekonomickým postavením.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace