Skip to main content
Autoři/Authors

Marie Feřtrová

Žížalová P.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Formalita, nebo skutečná potřeba? V politice výzkumu a vývoje je třeba prosazovat regionální dimenzi

Citace/Citation

ŽÍŽALOVÁ, P., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Formalita, nebo skutečná potřeba? V politice výzkumu a vývoje je třeba prosazovat regionální dimenzi. Týdeník Euro, č. 7, s. 72-73.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace