Skip to main content
Autoři/Authors

Lucie Pospíšilová

Osman R.

Kategorie/Category

Kniha

Rok publikace/Published

2019

Název publikace/Name

Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti

Citace/Citation

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2019): Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Karolinum, Praha, 422 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace