Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky

Citace/Citation

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24, č. 5, s. 14−15.

Abstrakt/Abstract

Porovnání dlouhodobého historického vývoje demografických a sociálních ukazatelů v podrobnosti okresů? může být tématem hodiny zeměpisu nebo semináře zaměřeného na samostatnou práci studentů v různých geografických měřítkách sledování. Aplikace Interaktivní mapa obyvatelstva 1921–2011 nabízí řadu možností prezentace dat o obyvatelstvu formou jejich grafické a kartografické vizualizace samotnými studenty ihned v prostředí internetu.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace