Skip to main content

Autoři/Authors

Jakub Novák

Novobilský J.

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Inovativní přístupy k zachycení přítomného obyvatelstva: data mobilních operátorů

Citace/Citation

NOVÁK, J., NOVOBILSKÝ, J. (2013): Inovativní přístupy k zachycení přítomného obyvatelstva: data mobilních operátorů. Urbanismus a územní rozvoj, 16, č. 3, s. 14-19.

Abstrakt/Abstract

Územně detailní informace o velikosti a struktuře přítomné populace v různých denních dobách a dnech v týdnu mají významný aplikační potenciál v městském managementu, územním plánovaní a krizovém řízení. Příspěvek představuje možnosti využití dat mobilních operátorů pro zachycení velikosti a denní/týdenní fl uktuace přítomného obyvatelstva. Na rozsáhlou metodickou diskusi navazuje případová studie využití dat mobilních operátorů v obci Dolní Břežany. Prezentované empirické výsledky potvrzují širokou využitelnost tohoto datového zdroje. Lokalizační data mobilních telefonů přinášejí nové, svým způsobem unikátní informace, které jsou jinými způsoby velmi obtížně dosažitelné.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace