Autoři/Authors

Petra Špačková

Lucie Pospíšilová

Netrdová P.

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání?

Citace/Citation

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27, č. 2, s. 4–7.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace