Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář

Citace/Citation

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 19, č. 5, s. 17-18.

Abstrakt/Abstract

Článek přináší návrh geografického projektu zaměřeného na každodenní pohyb obyvatel. V obecné rovině plní požadavky na objektivní poznávání reality specifikované v úvodní části vzdělávací oblasti Člověk a příroda (RVP G). Cílem článku je poznat a naučit se vnímat své denní aktivity i aktivity ostatních lidí v prostoru a čase s využitím praktických činností. Vedlejším cílem je studenty naučit základní dovednosti využívané při vědecké práci – např. stanovení cíle výzkumu, hypotéz, volba metod šetření, interpretace apod.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace