Skip to main content

Autoři/Authors

Tereza Čiháková

Zdeněk Hladík

Petra Komárková

Jana Sládková

Veronika Střechová

Markéta Škaloudová

Pavlína Toporská

Barbora Žemličková

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Komerční suburbanizace obce Kamenice

Abstrakt/Abstract

Komerční suburbanizací rozumíme dekoncentraci ekonomických aktivit do zázemí města (Ouředníček a kol. 2008). Tento proces ústí vznikem lokalit plnících pracovní a obslužnou funkci (Ouředníček, Suburbanizace.cz). Rozptýlení ekonomických činností člověka, z velké části podmíněné přítomností významné dopravní komunikace, může nabývat různých forem. Jeho typickými reprezentanty jsou motoresty, benzínové pumpy, nákupní centra, skladové areály, zpevněné zastřešené či nezastřešené plochy, zemědělské areály aj. (Havel, Chuman 2011). V rámci realizovaného výzkumu jsme se věnovali komerční suburbanizaci v pražském metropolitním areálu. Subjektem případové studie byla obec Kamenice lokalizovaná v okrese Praha – východ, přibližně dvacet kilometrů jihovýchodně od hlavního města. Patří mezi nejdynamičtější lokality v zázemí Prahy, ve kterých lze rovněž očekávat signifikantní vývoj komerční zástavby a doprovodné infrastruktury

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace