Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Kriminalita ve městě

Citace/Citation

JÍCHOVÁ, J.; TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy 20 (3): 10-11.

Abstrakt/Abstract

Pocit bezpečí patří mezi základní lidské potřeby, jeho naplnění (či nenaplnění) výrazně ovlivňuje život a spokojenost každého člověka. A to i navzdory skutečnosti, že v různých dobách a rovněž v různých společnostech, sociálních a věkových skupinách se liší nejen názor na důležitost pocitu bezpečí pro běžný život, ale také pohled na konkrétní podobu a způsob jeho zabezpečení. V příspěvku je nastíněna problematika kriminality a vnímání strachu na příkladu města Prahy a porovnání různých skupin obyvatel a odlišných rezidenčních prostředí. Na základě výzkumů v rozdílných rezidenčních prostředích je srovnána bezpečnostní situace v centru Prahy, ve vnitřním městě a v nově budovaných suburbiích v zázemí města.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace