Skip to main content

Autoři/Authors

Hana Bednářová

Eva Čejková

Luděk Fráně

Zbyněk Janoušek

Tereza Jedličková

Pavel Večeřa

Jana Vinterová

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

KŘIMOV: případová studie periferní obce

Abstrakt/Abstract

Obec Křimov se nachází v západní části Ústeckého kraje 10 km od německých hranic – z hlediska polohy ji tedy lze považovat za periferní. Krajina má vysokou nadmořskou výšku (600 až 750 m n.m.). Obec tvoří 9 místních částí, z toho pouze 4 jsou trvale obydleny (Křimov, Krásná Lípa, Domina, Strážky). Ke konci roku 2008 zde žilo 319 obyvatel. Její poloha a velikost tvoří některé z faktorů, jež vytvářejí celkový problémový ráz obce. Jsou zde negativa společná mnoha malým periferním obcím, jako je špatná dopravní dostupnost, nezaměstnanost, nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou nebo dostupnost některých typů služeb. Zároveň zde existují některá specifika, z nichž hlavním negativem je prostituce a dále např. nepříliš dobré rezidenční prostředí a soužití v obci. Cílem této práce je zhodnocení podmínek života v obci, hlubší prozkoumání problémů, snaha o postihnutí faktorů přispívajících ke složité situaci a odhalení přítomnosti či nepřítomnosti skupin obyvatel, které jsou problémy šířeji postiženy, a tím oproti ostatním znevýhodněny

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace