Skip to main content
Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Medvědí porce pro regiony

Citace/Citation

HÁNA, D., MACEŠKOVÁ, M. (2008): Medvědí porce pro regiony. Týdeník Euro č. 50, s. 96-97.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace