Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2023

Název publikace/Name

Město a energie: od fascinace pokrokem k odpovědné budoucnosti

Citace/Citation

ZÉVL, J.-J., KLSÁK, A. (2023): Město a energie: od fascinace pokrokem k odpovědné budoucnosti. Geografické rozhledy, 32(3), 8–11.

Abstrakt/Abstract

Článek popisuje, jak může být pohlíženo na problematiku energií z perspektivy urbánní geografie. Jedná se zaprvé o způsob, jakým se městskost a lokální geografie promítá do konkrétní podoby energetických výzev. Zadruhé článek představuje, jakým způsobem se energetické otázky promítaly do konceptů nových měst, a to od futuristických či utopistických vizí první poloviny minulého století, až po aktuálně diskutovaný koncept rezilientních měst.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace