Skip to main content
Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2013

Název publikace/Name

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Citace/Citation

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KUČERA, T., BURCIN, B., JÍCHOVÁ, J., SLÁMOVÁ, E. (2013): Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích. Certifikovaná metodika. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 22 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace