Skip to main content

Autoři/Authors

Ivana Křížková

Přidalová I.

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2017

Název publikace/Name

Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí

Citace/Citation

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 71 s. Dostupné zde.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace