Skip to main content

Kategorie/Category

Mapa

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Mobilita a stabilita obyvatelstva – scénář rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany

Citace/Citation

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Mobilita a stabilita obyvatelstva – scénář rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace