Autoři/Authors

Peter Svoboda

Kategorie/Category

Kvalifikační práce

Rok publikace/Published

2008

Název publikace/Name

Národní parky USA z hlediska vývoje cestovního ruchu 1980–2005

Citace/Citation

SVOBODA, P. (2008): Národní parky USA z hlediska vývoje cestovního ruchu 1980–2005. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 47 s.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace