Skip to main content

Kategorie/Category

Popularizační článek

Rok publikace/Published

2015

Název publikace/Name

Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu

Citace/Citation

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu. Geografické rozhledy, 24, č. 4, s. 28−29.

Abstrakt/Abstract

Nezaměstnanost souvisí s celou řadou psychologických, společenských, ekonomických i územních problémů. Její příčiny, důsledky, regionální rozdíly i skupiny obyvatel, které postihuje, však nezůstávají stejné, naopak se mění v souvislosti s širšími transformacemi naší ekonomiky, společnosti i politické situace. Příspěvek si klade za cíl srovnat příčinné souvislosti i vývoj metodiky měření nezaměstnanosti v Česku od počátku 20. století a poukázat na územní i společenské rozdíly nezaměstnanosti v jednotlivých fázích vývoje naší ekonomiky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace